Chuyên In Ấn Và Xuất Bản Sách

Chúng tôi hỗ trợ in ấn và liên hệ các NXB lớn để xuất bản sách của quý vị có tác phẩm muốn giới thiệu với công chúng

Liên Hệ với chúng tôi

Phone: 0939 04 54 64 – 0949 249 736 – 078 658 7879Email:   xuatbaninan@gmail.com  //// ngan.23483@gmail.comhoặc ngan_tg@yahoo.com.vn

Leave Comment