Liên Kết Phát Hành Sách

Chúng tôi có các mối quan hệ với nhiều đơn vị phát hành sách, nên nếu bạn có mong muốn trở thành 1 đại lý để mua và bán các đầu sách, xin hãy liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Phone: 0939 04 54 64 – 0949 249 736 – 078 658 7879Email:   xuatbaninan@gmail.com  //// ngan.23483@gmail.comhoặc ngan_tg@yahoo.com.vn

Leave Comment