NOW LOADING

Shop

10 BOOKS FOUND

GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
by &
149.000,0 119.000,0
Giá sản phẩm: 149.000đ Giá khuyến mãi: 119.000 đ Chiết khấu: 20% Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hùng Nhà xuất bản: NXB Kinh Tế Thành phố
Thêm vào giỏ
GÒ CÔNG … LẶNG THẦM HƯƠNG SẮC
by &
333.000,0 266.000,0
  Giá sản phẩm: 333.000đ Giá khuyến mãi: 266.000đ Chiết khấu: 20% Tác giả: Phan Thanh Sắc Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Kích thước
Thêm vào giỏ
GÒ CÔNG … THAO THỨC DẤU XƯA
by &
333.000,0 266.000,0
Giá sản phẩm: 333.000đ Giá khuyến mãi: 266.000đ Chiết khấu: 20% Tác giả: Phan Thanh Sắc Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Kích thước14.5x 20.5
Thêm vào giỏ
GÒ CÔNG … VỌNG TIẾNG ĐẤT LÀNH
by &
333.000,0 266.000,0
Giá sản phẩm: 333.000đ Giá khuyến mãi: 266.000đ Chiết khấu: 20% Tác giả: Phan Thanh Sắc Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Kích thước14.5x 20.5
Thêm vào giỏ
KỸ NĂNG GIAO TIẾP KINH DOANH – TẬP 2
by &
159.000,0 127.000,0
Giá sản phẩm: 159.000đ Giá khuyến mãi: 127.000 đ Chiết khấu: 20% Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hùng Nhà xuất bản: NXB Kinh Tế Thành phố
Thêm vào giỏ
KỸ NĂNG GIAO TIẾP KINH DOANH – tập 3
by &
199.000,0 159.000,0
    Giá sản phẩm: 199.000đ Giá khuyến mãi: 159.000 đ Chiết khấu: 20% Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hùng Nhà xuất bản: NXB Kinh Tế
Thêm vào giỏ
Kỹ Năng Giao Tiếp Kinh Doanh Tập 1
by &
179.000,0 143.000,0
Giá sản phẩm: 179.000đ Giá khuyến mãi: 143.000 đ Chiết khấu: 20% Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hùng Nhà xuất bản: NXB Kinh Tế Thành phố
Thêm vào giỏ
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
by &
68.000,0 54.000,0
Giá sản phẩm: 68.000đ Giá khuyến mãi: 54.000 đ Chiết khấu: 20% Tác giả: Trường ĐH Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Nhà xuất bản:
Thêm vào giỏ
QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG – TẬP 1
by &
169.000,0 135.000,0
Giá sản phẩm: 169.000đ Giá khuyến mãi: 135.000 đ Chiết khấu: 20% Tác giả: TS. ĐINH BÁ HÙNG ANH Nhà xuất bản: NXB Kinh Tế Thành
Thêm vào giỏ
QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG – tập 2
by &
169.000,0 135.000,0
Chiết khấu: 20%  Tác giả: TS. ĐINH BÁ HÙNG ANH Nhà xuất bản: NXB Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Kích thước 16x 24
Thêm vào giỏ

Registration

Forgotten Password?