Xin Giấy Phép Xuất Bản Sách

Hỗ trợ xin giấy phép, đăng ký bản quyền để tác phẩm bạn được xuất bản ra và giới thiệu đến với công chúng

Liên hệ chúng tôi

Phone: 0939 04 54 64 – 0949 249 736 – 078 658 7879Email:   xuatbaninan@gmail.com  //// ngan.23483@gmail.comhoặc ngan_tg@yahoo.com.vn

Leave Comment